Tin tức THỜI GIAN LÀM RĂNG SỨ TRONG BAO LÂU?
Thời gian thực hiện phục hình sứ phụ thuộc vào tình trạng răng miệng, số lượng răng, vị trí răng cần phục hình cũng như chủng loại sứ mà bạn lựa chọn. Tuy nhiên có thể dự đoán tương đối chính xác thời gian hoàn thành như sau: 1.Điều trị tủy răng - lấy gân máu: 1 - 3 lần đến nha khoa (3 ngày) 2.Răng sứ các loại: (mão, cầu răng,...) + Từ 1 - 4 răng : 2 - 3 ngày ( 3 - 4 lần đến nha khoa)
17-04-2021     556     admin
Thời gian thực hiện phục hình sứ phụ thuộc vào tình trạng răng miệng, số lượng răng, vị trí răng cần phục hình cũng như chủng loại sứ mà bạn lựa chọn. Tuy nhiên có thể dự đoán tương đối chính xác thời gian hoàn thành như sau: 1.Điều trị tủy răng - lấy gân máu: 1 - 3 lần đến nha khoa (3 ngày) 2.Răng sứ các loại: (mão, cầu răng,...) + Từ 1 - 4 răng : 2 - 3 ngày ( 3 - 4 lần đến nha khoa)
ĐỐI TÁC